Charity

In de afgelopen jaren steunden we de volgende goede doelen met elk circa £750; telkens het resultaat van de contributie van de leden en kleine winst uit de activiteiten. De contributie is voorjaar 2020 afgeschaft. DWS zal niet meer jaarlijks maar elke paar jaar donaties doen.

 Image result for koning willem fonds logo  homestart logo youngminds-logo       web-logo-different-strokes       Battersea Logo